Tomt 4

Vårt forslag på tomten:
Lundås Moderne

Lundås Moderne – et godt eksempel på en bolig som kan vokse med deg og din familie. Den bygges over to plan med utleiedel og en stor uinnredet andreetasje. Den smarte planløsninga og muligheten for utvidelse og utleie vil gjøre det mulig å skape et hjem du vil trives godt i gjennom alle fasene i livet.

I første etasje har du to soverom, vaskerom, bod, bad, stue og kjøkken. Lettveggen mellom stue og det ene soverommet kan sløyfes, om du ønsker et større sammenhengende fellesareal. I gangen er det avsatt plass til trapp når du velger å ta i bruk andreetasjen. Vaskerommet har eget inngangsparti som gir deg mulighet for en grovgarderobe, en kjekk løsning når det ikke er ønskelig å dra med seg våte og skitne klær inn i gangen.

Når behovet for ekstra soverom og mer boltreplass melder seg, kan andreetasjen innredes. Da vil du få 3 ekstra soverom, bad, bod og en romslig loftstue. Utleiedelen har ett soverom, bad, bod og en åpen stue- og kjøkkenløsning.

Selve utleiedelen er praktisk utformet både med tanke på planløsning, men også plassering i forhold til hoveddelen. Selv om leietakeren vil bo under samme tak som deg og din familie, er skillet mellom de to enhetene såpass tydelig at det ikke vil oppleves som noe problem.

Alle illustrasjoner av boligen er fra huskatalog og ikke fra tomten.

Tomtene selges med byggeklausul slik at Norgeshus Midt-Norge Eiendom AS har rett til å føre opp boligene på tomten.

Oppføring av bolig på tomten må igangsettes innen to år etter signert avtale om kjøp av tomt. Om oppføring ikke igangsettes innen to år, og det ikke inngås avtale om annet tidspunkt, har Norgeshus Midt-Norge Eiendom AS rett til å kjøpe tomten for samme pris.

  • 696 kvm
  • Lundås Moderne
  • 2+1 (+3)
  • 106,9 kvm
  • 1 450 000
Tilbake til boligvelgeren